Iva Kilingerová – 1.t. – ČJ

Jako pedagog se věnuje první třídě v českém jazyce a hudebním chvilkám. Je babičkou čtyř vnoučat.

Monika Matějková – 1.t., 2. a 3. t. – MA

Jako pedagog se věnuje matematice v první, druhé a třetí třídě, také výtvarné výchově a angličtině. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok matematiky a tvoření z přírodnin jsou v její režii. Je maminkou jednoho děťátka.

Tereza Foralová – 2. a 3. t. – ČJ, PRV

Jako pedagog se věnuje se druhé a třetí třídě v českém jazyce a prvouce. Přírodovědou a Vlastivědou provádí i 4. až 6. třídu. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok českého jazyka je v její režii. Provází děti pátečními expedicemi, potkáte ji v páteční družině i při bloku dramatické výchovy. Je maminkou jednoho děťátka.

Gabriela Schicková – 4. – 6. t. – MA, AJ, TV

Jako pedagog se věnuje se druhé až šesté třídě v anglickém jazyce a tělocviku, větším dětem i v matematice. Venkovní blok angličtiny je v její režii. Je maminkou dvou dětí a bývalou profisportovkyní.

Tereza Mindošová – 4. – 6. t. – ČJ

Jako pedagog se věnuje čtvrté až šesté třídě v českém jazyce. Z nemožného udělá možné a provozní záležitosti Kosí letky leží na jejích bedrech. Připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Je maminkou tří dětí.

Marián Mindoš – 4. – 6. t. – MA, TV

Jako pedagog se věnuje čtvrté až šesté třídě v matematice. Stará se o technické a provozní záležitosti Kosí letky, připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Potkáte ho na středeční družině při Práci se dřevem. Je tatínkem tří dětí. Je nadšeným amatérským sportovcem.

Míňa Jirásková – DRV

Věnuje se dětem při bloku dramatické výchovy. Ten vnímáme jako stěžejní pro budování měkkých dovedností v sociálně emoční oblasti a dává základ zdravému sebepojetí, sebehodnoty a sebedůvěry. Je maminkou jednoho děťátka.

Barbora Kočí – EXP

Provází děti pátečními expedicemi, zaskakuje v Prvouce, Přírodovědě a Vlastivědě. Připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Je maminkou tří dětí.

Kamila Píchová – KOM

Věnuje se dětem při seznamování s informatikou ( s počítačem) a zákonitostmi programování ( bez počítače ). Potkáte ji na úterní družině. Na jejích bedrech leží svižná, otevřená a srozumitelná komunikace s rodiči. Je maminkou tří dětí.

Eva Cvrkalová – EXP

Věnuje se dětem při budování kladného vztahu ke knihám a výpravám. Plánování pátečních expedic je v její režii. Potkáte ji na čtvrteční družině Knihomol. Na jejích bedrech leží důkladná péče o administrativní záležitosti Kosí letky. Je maminkou tří dětí.

Kristýna Kreiseingerová – VV

Potkáte ji při pondělní družině, kdy se akadamická malířka věnuje s dětmi rozmanitým výtvarným technikám. Je maminkou dvou dětí.