Iva Kilingerová – 1.t. – ČJ, PRV

Jako pedagog se věnuje první třídě v českém jazyce a hudebním chvilkám. Je babičkou čtyř vnoučat.

Jitka Jokešová – 2. a 3. t. – ČJ, PRV, 4. a 5.t. ČJ, PŘ, EXP

Jako pedagog se věnuje českému jazyku a prvouce ve druhé, třetí, čtvrté a páté třídě. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok prvouky a tvoření z přírodnin jsou v její režii. Je maminkou dvou dětí.

Šárka Hasáková -1 t. – EXP

Provází děti pátečními expedicemi, potkáte ji v páteční družině. Je maminkou dvou dětí.

Gabriela Schicková – 2. – 5.t – MA, AJ, TV

Jako pedagog se věnuje se druhé a třetí třídě v anglickém jazyce, starším dětem v matematice. Vede tělocvik a účastní se výjezdních akcí. Venkovní blok angličtiny je v její režii. Je maminkou dvou dětí a bývalou profisportovkyní.

Tereza Mindošová – KOO, výjezdy

Z nemožného udělá možné a provozní záležitosti Kosí letky leží na jejích bedrech. Připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Je maminkou tří dětí.

Marián Mindoš – IT, provoz, lesní družina, výjezdy

Stará se o technické a provozní záležitosti Kosí letky, připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Potkáte ho na středeční družině při Práci se dřevem. Je tatínkem tří dětí. Je nadšeným amatérským sportovcem.

Míňa Jirásková – KOM

Věnuje se dětem při bloku komunikačních dovedností pomocí dramatické výchovy. Ten vnímáme jako stěžejní pro budování měkkých dovedností v sociálně emoční oblasti a dává základ zdravému sebepojetí, sebehodnoty a sebedůvěry. Je maminkou jednoho děťátka.

Jana Urbancová – MA, AJ, PŘ, ZEM, TV

Jako pedagog se věnuje se první až třetí třídě v matematice, starším dětem v anglickém jazyce, přírodopisu a zeměpisu. Vede tělocvik. Venkovní blok angličtiny je v její režii. Je maminkou dvou dětí a bývalou profisportovkyní.

Veronika Děrdová – VV

Potkáte ji na pondělní družině při výtvarce. Je maminkou dvou dětí.