Iva Kilingerová – 1.třída

Jako pedagog se věnuje první třídě v českém jazyce a hudebním chvilkám. Je babičkou čtyř vnoučat.

Monika Matějková – 1.třída

Jako pedagog se věnuje se první třídě v matematice, prvouce a angličtině. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok matematiky a tvoření z přírodnin jsou v její režii. Je maminkou jednoho děťátka.

Tereza Foralová – 2. a 3. třída

Jako pedagog se věnuje se druhé a třetí třídě v českém jazyce a prvouce. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok českého jazyka je v její režii. Potkáte ji v páteční družině i při bloku dramatické výchovy. Je maminkou jednoho děťátka.

Barbora Kočí – 2. a 3. třída

Jako pedagog se věnuje se druhé a třetí třídě v matematice a prvouce. V lesní pedagogice je jako doma, venkovní blok matematiky je v její režii. Je maminkou tří dětí.

Tereza Mindošová – 4. až 6. třída

Jako pedagog se věnuje čtvrté až šesté třídě v českém jazyce. Z nemožného udělá možné a provozní záležitosti Kosí letky leží na jejích bedrech. Připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Je maminkou tří dětí.

Gabriela Schicková – angličtina a tělocvik, matematika 4. – 6. třída

Jako pedagog se věnuje se druhé až šesté třídě v anglickém jazyce a tělocviku, větším dětem i v matematice. Venkovní blok angličtiny je v její režii. Je maminkou dvou dětí a bývalou profisportovkyní.

Marián Mindoš

Jako pedgaog se věnuje čtvrté až šesté třídě v matematice. Stará se o technické a provozní záležitosti Kosí letky, připravuje a zajišťuje vícedenní akce. Potkáte ho na úterní družině při Práci se dřevem. Je tatínkem tří dětí.

Míňa Jirásková

Věnuje se dětem při bloku dramatické výchovy. Ten vnímáme jako stěžejní pro budování měkkých dovedností v sociálně emoční oblasti a dává základ zdravému sebepojetí, sebehodnoty a sebedůvěry. Je maminkou jednoho děťátka.

Kamila Píchová

Věnuje se dětem při seznamování s informatikou ( s počítačem) a zákonitostmi programování ( bez počítače ). Potkáte ji na středeční družině. Na jejích bedrech leží svižná, otevřená a srozumitelná komunikace s rodiči. Je maminkou tří dětí.

Eva Cvrkalová

Věnuje se dětem při budování kladného vztahu ke knihám a výpravám. Plánování pátečních expedic je v její režii. Potkáte ji na čtvrteční družině Knihomol. Na jejích bedrech leží důkladná péče o administrativní záležitosti Kosí letky. Je maminkou tří dětí.

Kristýna Kreiseingerová

Potkáte ji při pondělní družině, kdy se akadamická malířka věnuje s dětmi rozmanitým výtvarným technikám. Je maminkou dvou dětí.