Co to je školní skupina a jak funguje? 

Skupina funguje jako podpůrný článek pro děti, které jsou žáky v programu kombinovaného vzdělávání naší kmenové základní školy (rejstřík MŠMT). Tím je dáno základní směrování výchovně vzdělávacího procesu, ověřování výsledků výchovně vzdělávacího procesu a vydávání vysvědčení.

Školní skupina je poloformálním kolektivem dětí, pedagogů a rodičů, kteří aktivně spolupracují a pomáhají si v dosažení společného cíle: šťastných dětí, které mají zájem a chuť se učit a poznávat svět kolem sebe. Proto je důležité, aby byly jejich představy a postupy v souladu s metodami a nastavením školní skupiny, kterou pro své dítě vybrali (spoluzaložili). Více na stránce Vize a Praktické informace.

Jaká je organizace a velikost školní skupiny?

Děti budou při teoretickém vzdělávání uvnitř rozdělené do tří skupin: 1. třída, 2. a 3. třída, 4. – 5. třída. Venkovní a sportovní aktivity budou probíhat společně. V každé skupině bude maximálně 12 dětí. Podmínky spolupráce mezi provozovatelem školní skupiny a rodiči upravuje Smlouva o péči o dítě. Harmonogram školního roku na stránce Harmonogram.

Jaké jsou výhody školní skupiny oproti „normální“ škole?

To je individuální a musí si to každý srovnat sám. Pohled jedné z našich maminek: “Nesrovnatelně menší kolektiv, bližší vazby věkově rozdílných dětí, individuální přístup ke každému dítěti – rozvoj jeho silných i slabých stránek, ohledy na konkrétní osobnostní i poznávací potřeby, teoretická i praktická spolupráce mezi dětmi napříč třídami, častý pobyt venku, „rodinné prostředí“, úzká vazba a spolupráce mezi dítětem, rodiči a učiteli. A taky hodně angličtiny (konverzační, ne učebnicové), zázemí přímo u lesa, výborné obědy a svačiny v bio kvalitě.

Kolik to bude stát?

Na zajištění provozu školní skupiny (odměny pedagogům a dalším pečujícím osobám, pronájem prostor, provozní vybavení, učební materiály, atd.) je vybírán příspěvek splatný ve třech splátkách, jeho výše je variabilní v závislosti na počtu zapsaných dětí, termínu podpisu smlouvy a míry aktivího zapojení rodiny. Příspěvek na provoz se každý rok se přepočítává podle aktuálního počtu zapsaných dětí, může klesat v roce, pokud se zvýší počet zapsaných dětí. Více na stránce Praktické informace.

Smlouva – na dobu určitou? Na jak dlouhou dobu? Jak dlouhá je výpovědní lhůta?

Smlouvu uzavíráme vždy na rok, pokračující děti mají přednost při uzavírání smluv na další rok. Výpovědní doba jsou 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Musí moje dítě na přezkoušení?

Ano, přezkušovaní v zapisující škole je podmínkou. Není čeho se bát, ověřování znalostí řešíme celá skupina společně průběžně, intenzivněji pak v zimě u nás, v létě v zapisující škole.

Jak přezkoušení probíhá?

Děti jedou na společný výjezd. V batohu mají kromě vybavení i reflektivní deník (portfolio), který v partnerské škole ukazujeme a povídáme si. Ve škole nocujeme a užíváme si společný čas a výlety po okolí.

Bude příprava na přezkoušení součástí výuky?

Ano, budeme s dětmi probírat běžný rozsah učiva, budeme používat učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona a naše reflektivní deníky budou při přezkoušení fungovat jako portfolio.

Pobyt venku za každého počasí nebo při výjimečném „marastu“ mohou skupinky zůstat i ve třídě?

Při extrémním počasí ven nepůjdeme anebo pobyt venku zkrátíme. Déšť nevnímáme jako extrémní počasí. Je potřeba dítě vybavit tak, aby mu při pobytu venku bylo komfortně.

Kdo bude dělat dětem průvodce ve vzdělávání?

Máme tři klíčové kvalifikované paní učitelky. Dále máme lektorku angličtiny a lektorku dramaticko komunikačního bloku, u všech v týmu dbáme i na formální vzdělání pro práci s dětmi. Máme v týmu 3 lyžařské instruktory. Všichni absolvovali kurz Výchova ke ctnostem.

Není zázemí Kosí letky příliš malé?

Učebny Kosí letky mají 18,5 m2, 19 m2 a 25,4 m2. Dle Vyhlášky 410/2009 musí připadat na žáka 1,65 m2. To znamená, že dle Vyhlášky máme učebnu pro 11, 11 a pro 15 dětí. Samozřejmě v porovnání s učebnou ve státní ZŠ pro 30 dětí je malá. Větší zázemí však nemáme k dispozici a využíváme hojně i lesní zázemí.

Známkujete?

Neznámkujeme, dáváme zpětnou vazbu. Na vysvědčení z kemnové školy mají děti slovní hodnocení.

Jaká je metoda výuky matematiky?

V matematice používáme Hejného metodu v kombinaci s klasickými počty ( např. násobilka). Děti jsou různé, někomu přístup nalezení postupu vyhovuje, jiného frustruje a potřebuje větší vedení. V takových případech používáme Matýskovu matematiku. Při psaní se děti učí vázané psací písmo. Při čtení se nejvíce přikláníme k synteticko-analytické metodě.

Jak probíhají třídní schůzky (klasicky/tripartita/jiné)? A jak často?

Organizační schůzky pro rodiče 2x ročně – frontálně ( září a únor ). Pedagogické tripartitně (dítě – učitel – žák) bývají půlročně (listopad a březen). Zpětnou vazbu dáváme průběžně. Celkově se dá říci, že s rodiči máme bližší vztahy.

Budou do programu začleněny i sportovní aktivity?

Ano, v rámci výukových bloků venku budou zařazeny pohybové hry. V rámci tělocviku jsou zařazeny míčové hry, gymnastika, plavání – v závislosti na aktuálním roční období.

Nebude vám vadit dítě, které je trochu jiné?

Záleží, co to znamená „jiné“. Nedosáhneme na finanční příspěvek na asistenta, proto nemůžeme přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kam po páté třídě?

Tato otázka má zatím mnoho otevřených odpovědí. Věříme, že nám je pomůžete hledat i naplňovat. Možnosti jsou, ale teprve rozbíháme první stupeň a přijde nám troufalé ihned slibovat i stupeň druhý. Máme několik spřátelených škol v okolí, je samozřejmě možné zůstat v naší kmenové škole, i když na každodenní dojíždění je trochu z ruky.

Jakou mám záruku, že moje dítě bude stíhat učivo, které budou mít děti na opravdové státní škole?

Pokud bude zodpovědná i rodina a bude dítěti při docházce do školní skupiny podporou, není důvod mít o stíhání učiva obavy. V menším kolektivu si můžeme dovolit mít rychlejší tempo.

Bude moje dítě připravené na víceleté gymnázium?

To je otázka pro věštce. Kosí letka není odkladiště dětí rodičů, kteří chtějí hlavně „no stress“, ale příprava na gymnázium vyžaduje určité nadání, píli a vůli na straně dítěte, ale i dost úsilí v přípravě i na straně rodiny. Pokud toto všechno dopadne, cestě na gymnázium nic nestojí.

Budou úkoly?

Kráká opakování na doma bereme jako nutnost, především pro to, aby děti trénovaly vlastní zodpovědnost. Úkoly na doma, které zaberou cca 10 min. dáváme po-čt.

Bude se moje dítě stresovat?

Pro někoho může být stresující dorazit na 8.00, pro jiného zase cestování autobusem. Celkově máme rodinné nastavení a stres jako takový není v Kosí letce žádoucí. Subjektivní vnímání však má každý jinak.

Jak a v jaké pravidelnosti se budou zapojovat rodiče?

Za každou pomocnou ruku jsme rádi, forma pomoci je různá. Ale když to není možné, nic se neděje. Míru aktivního zapojení rodin zohledňujeme ve výši příspěvku na provoz.

Co když se ukáže, že moje dítě není v Letce spokojené, vezmou ho zpět do státní školy?

V tu chvíli je zapotřebí oslovit školy s dotazem na kapacitu a dítě znovu přehlásit.