Jsme rodiče dětí, pro které si připravujeme svobodnější, a pohybem v lese obohacené, základní vzdělání v menším kolektivu a s dynamičtějším vzdělávacím plánem než nabízí klasické státní školství. Jsme pedagogové z lesní školky ….. a zakládáme komunitní školu. Je to myšlenka, na kterou jsme sbírali dlouho odvahu, našli jsme ji a teď hledáme rodiče, kteří mají podobný zájem, pohled na vzdělávání svých dětí.

Abychom v září mohli začít, potřebujeme pomoc vás všech. Naše komunitní škola není o placené službě, ale o spolupráci a aktivním zapojení všech: rodičů, pedagogů i dětí. Sami to nedokážeme.

V současné době upravujeme prostory tříd, kde se děti budou učit, a proto vás žádáme o vyplnění dotazníku kdy a jak konkrétně můžete pomoc. Také hledáme dobrovolníky do odpolední družiny a na páteční výletní akce.

 

 

akce:

– úterý 22.3. od 18.30 velká rodičovská porada, kde jsme Kosí letce vdechli život

– pátek 22.4. od 15.00 společné odpoledne s bojovkou

– pátek 13.5. od 15.00 společné odpoledne s luštěním

– pátek 17.6. od 17 společný podvečr u ohně

– pondělí 18.7.  – středa 20.7. adaptační příměstský tábor

 

Copyright © 2022 letka.kosihnizdo.org. School Zone | Vytvořeno Rara šablona. Používáme WordPress