PRAKTICKÉ INFORMACE

KONCEPCE

Kosí letka

 • je v tuto chvíli otevřená pro děti od 1. do 5. třídy. Později jejich kroky mohou směrovat do jiného zařízení ( víceleté gymnázium, blízká komunitní škola, a jiné školské zařízení).
 • je v provozu po – pá: 7.30 – 16.30 ( z toho vyučování 8.00 – 13.00, 13.00 – 14.00 oběd, 14.00 – 16.30 družina , pá jen do 15.30)
 • otevírá 3 vzdělávací skupiny: 1.třída, 2.+3. třída, 4.+5. třída (ideální počet dětí v každé třídě je 6 – je to vhodné na práci ve skupině, ve dvojicích či trojicích, ale pořád ještě kompatibilní se skupinou mladších či starších dětí ). Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí.

 • Vytváří podnětné a smysluplné prostředí. V menším kolektivu jsme si blíž a snažíme se o individuální přístup. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým. Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané z učebnic s poznáním získaným v terénu. Ladíme se na sebe, aby nám v letce bylo dobře.

ADMINISTRATIVA

Děti navštěvující školní skupinu jsou žáky v programu kombinovaného vzdělávání naší kmenové základní školy(rejstřík MŠMT). Tím je dáno základní směrování výchovně vzdělávacího procesu, ověřování výsledků výchovně vzdělávacího procesu a vydávání vysvědčení.

Kosí letka je vzdělavatel, který se podílí na procesu.

A k tomu je zapotřebí vyřídit pár formalit, kterými vás srozumitelně provedeme.

Známe cestu, máme mapu i kompas.

Jen je potřeba nenechat vše na poslední chvíli. Ideální je vše začít vyřzovat během dubna, v květnu jsou všechny dokumenty podepsané oboustranně.

PROVOZ

ZÁZEMÍ

Máme pevné zázemí, v prostorách Kosího hnízda, v patře. K dispozici máme cca 25 m2, a 19m2 a 18m2 pro učebny a k nim 3 x hygienická zařízení a vstupní prostor. Prostory upravujeme společně s rodiči a jsme rádi za každou pomocnou ruku.

Naše zázemí sice není z největších, ale je útulné, esteticky a funkčně řešené. Protože tam netrávíme dlouhý čas v kuse, nevadí nám to. Okna z učeben jsou orientována do korun stromů a klidné části obce. Jsme rádi, za venkovní učebnu, zahradu. Navíc máme v blízkosti sportovní halu na tělocvik v zimních měsících, autobusovou zastávku pro rychlé spojení s městem a lesní zázemí, kde máme vše pro vyučování v terénu.

Lesní zázemí pro školu máme v Kosí budce. Budka je v akátovém hájku, dá se přiměřeně otevřít, či zavřít, dle počasí. Disponuje vším, co je potřeba pro pobyt s učením venku. Je to také místo pro naše slavnosti, setkávání u ohně a práci se dřevem.

VYUČOVÁNÍ

Výchovné a vzdělávací strategie:

Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální.

Inspirujeme se a vycházíme

 • ze vzdělávacího programu Začít spolu, kde organizace práce v hnízdech podporuje proces učení a vede k samostatnému myšlení žáků. Chyby jsou přirozenou součástí procesu poznávání stejně jako zodpovědnost za vlastní práci a přípravu.
  • PRACUJEME SAMI I VE SKUPINKÁCH, DISKUTUJEME A OVĚŘUJEME. UČÍME SE SPOLUPRACOVAT.
 • z metodiky Les ve škole (TEREZA), která klade důraz na environmentální oblast.
  • KAŽDÝ DEN SE UČÍME I VENKU.
 • z projektu Skutečně zdravá škola, jež chápe zdraví, pohyb a vyvážené stravování jako předpoklad kvalitního života.
  • PŘIROZENÝ POHYB JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ, STEJNĚ TAK I KVALITNÍ JÍDLO BEZ PŘEMÍRY CUKRU A BÍLÉ MOUKY.
 • z metodiky kritického myšlení a otevřené komunikace, které zdůrazňují význam a důležitost sociálních kompetencí a spolupráce.
  • O INTERAKCE NENÍ NOUZE, KOMUNIKACI A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE TRÉNUJEME KAŽDÝ DEN
 • z metodiky Výchova ke cnostem
 • z metodik Učíme se venku

Snažíme se o zdravou rovnováhu.

Učivo máme rozděleno v blocích tak, abychom si mohli dovolit mezpředmětové přesahy. V prvním a druhém ročníku je zásadní trivium psaní, čtení, počítání, které je zařazeno každý den – do výuky uvnitř i venku.

Angličtinu, všeobecný přehled (prvouku), hudební výchovu, tělocvik zařazujeme prakticky také každodenně v různém rozsahu. Někdy to jsou chvilky, jindy to jsou větší celky. Obecně se snažíme teorii a novinky zařazovat v první polovině týdne, aplikaci do praxe, procvičování a upevňování pak do druhé poloviny týdne.

Takhle se učíme uvnitř:

Máme tabuli, stoly a lavice. Vedeme si portfolio. Učíme se z učebnic, pracovních sešitů, knih a encyklopedií. Máme učební pomůcky. Píšeme do sešitu psacím písmem, kreslíme na papír.

Takhle se učíme venku:

Vnímáme, že děti potřebují proložit čas strávený u stolu na židli pohybem venku. Proto máme pobyt venku zařazený každý den. K volné hře přidáváme vzdělávací aktivity na obsah učiva, kterému se právě věnujeme. Upevňujeme tak matematické postupy i vyjmenovaná slova. Naše výukové pomůcky do terénu máme v učitelském batohu a na Budce.

STRAVOVÁNÍ

 • šk. rok 2024/2025 : cena za oběd( polévka + hl.jídlo) v Kosí letce vychází na 56Kč/den ( 1.-3.třída),  62Kč/den ( 4.- 5. třída)
 • odhlašuje se v rezervačním systému, za včas odhlášený oběd ( nejpozději do 13.45 předchozího pracovního dne) se vrací zálohy v plné výši po skončení šk. roku = červenec
 • hradí se zálohově, 3 splátky za rok (duben, říjen, únor )
 • výše splátky je: 2800,-
 • šk. rok 2024/2025 : rodiče mají možnost rozšířit stravování svého dítěte i o dopolední svačinu
 • cena za oběd( polévka + hl.jídlo) + dopolední svačinu v Kosí letce vychází na 72Kč/den,  78Kč/den ( 4.- 5. třída)
 • ( ke svačině jsou podávány potraviny z obchodu KOS – celozrnné pečivo, tvarohové pomazánky, musli, cereálie, mléko, jogurty, tvarohy, bábovka . . .)
 • rozšíření na svačiny nabízíme pouze k obědům, bez objednání oběda nelze nabídku využít,odhlašuje se společně (oběd+svačina)
 • hradí se zálohově, 3 splátky za rok (duben, říjen, únor )
 • výše splátky je: 4500,-

DRUŽINA

 • Družina do 15.30 je zahrnuta v ceně příspěvku na provoz. Prodloužení do 16.30 (po-čt) je zpoplatněno 500Kč/měsíc, hradí se pololetně.
 • Provoz družiny: 
 • po – čt 14.00 – 16.30, ( 14.00 – 15.00 řízená činnost ) vyzvedávání 15.00 – 16.30,
 • pátek 14.00 – 15.30, vyzvedávání 14.00 – 15.30

TémaKdoKde
POVýtvarkaVerčaKosí letka
ÚTCestovatelskáJanaKosí budka
STLesní družinaMarián (Tereza)Kosí budka
ČTHraváŠárkaKosí budka
OdpočinkováŠárkaKosí letka

FINANCE

Volíme stejnou strategii jako u Kosího hnízda – peníze neměly být pro běžnou rodinu hlavní překážkou a naopak bychom získávali rádi rodiny s podobným pohledem na věc. Finální výši příspvěku ovlivňují 3 faktory: 1/ celkový počet dětí v Kosí letce 2/ datum podpisu smlouvy 3/ úroveň aktivního zapojení rodiny.

ŠKOLNÍ ROK 2024/25 – VARIANTY

(PŘEHLED CELOROČNÍ ČÁSTKY, SPLATNÉ VE TŘECH SPLÁTKÁCH ):

1.splátka do konce dubna, 2. splátka do konce října, 3.splátka do konce února,

Skupina nad 20 dětí

              Splátka základní / splátka s dobrohodinamipodpis smlouvy roční příspěvek základní / roční příspěvek s dobrohodinami
27 000Kč / 23 500 Kčdo 30. 4. 202481 000 Kč / 70 500 Kč
31 000Kč / 27 000 Kčdo 30. 6. 202493 000 Kč / 81 000 Kč
33 000Kč / 31 000 Kčpo 30. 6. 202499 000 Kč / 93 000 Kč

Skupina do 20 dětí včetně

              Splátka základní / splátka s dobrohodinamipodpis smlouvy roční příspěvek základní / roční příspěvek s dobrohodinami
27 000Kč / 25 000 Kčdo 30. 4. 202481 000 Kč / 75 000 Kč
32 000Kč / 27 000 Kčdo 30. 6. 202496 000 Kč / 81 000 Kč
33 000Kč / 31 000 Kčpo 30. 6. 202499 000 Kč / 93 000 Kč

Skupina do 18 dětí včetně

              Splátka základní / splátka s dobrohodinamipodpis smlouvy roční příspěvek základní / roční příspěvek s dobrohodinami
32 000Kč / 28 000 Kčdo 30. 4. 202496 000 Kč / 84 000 Kč
37 000Kč / 35 000Kčdo 30. 6. 2024111 000 Kč / 105 000 Kč
40 000Kč / 37 000 Kčpo 30. 6. 2024120 000 Kč / 111 000 Kč

Změna výše příspěvku, např. při změně počtu dětí, platí vždy od termínu splatnosti splátky.