PRAKTICKÉ INFORMACE

KONCEPCE

Kosí letka

 • je otevřená pro děti od 1. do 6. třídy. Později jejich kroky mohou směrovat do jiného zařízení ( víceleté gymnázium, blízká komunitní škola 7.-9 třída, a jiné školské zařízení).
 • je v provozu po – pá: 7.30 – 16.30 ( z toho vyučování 8.00 – 13.00, 13.00 – 14.00 oběd, 14.00 – 16.30 družina )
 • otevírá 3 vzdělávací skupiny: 1.třída, 2.+3. třída, 4.+5.+6. třída (ideální počet dětí v každé třídě je 6 – je to vhodné na práci ve skupině, ve dvojicích či trojicích, ale pořád ještě kompatibilní se skupinou mladších či starších dětí ). Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí.

 • Vytváří podnětné a smysluplné prostředí. V menším kolektivu jsme si blíž a snažíme se o individuální přístup. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým. Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané z učebnic s poznáním získaným v terénu. Ladíme se na sebe, aby nám v letce bylo dobře.

ADMINISTRATIVA

I přesto, že dítě bude chodit do komunitní školy, z pohledu zákona je na individuálním (domácím) vzdělávání a do ZŠ v rejstříku MŠMT musí být zapsáno.  

Individuální (domácí) vzdělávání znamená, že za proces i výsledky učení vůči zapisující rejstříkové ZŠ mají zodpovědnost rodiče. Kosí letka je vzdělavatel, který se podílí na procesu.

A k tomu je zapotřebí vyřídit pár formalit, kterými vás srozumitelně provedeme.

Známe cestu, máme mapu i kompas.

Jen je potřeba nenechat vše na poslední chvíli. Ideální je mít v květnu všechny dokumenty vyřízené.

Časově nejnáročnější je získat Vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), protože objednací lhůty jsou většinou dlouhé (1 – 3 měsíce). Vše ostatní je „brnkačka“.

Pro děti z Kosí letky máme zapisující rejstříkovou školu, kde i přezkušování řešíme společně, i s našimi pedagogy v rámci společného výletu.

Rodiče, kteří si chtějí domluvit zapsání do ZŠ po vlastní ose si pak budou i přezkušování dětí řešit po vlastní ose.

Právní úprava individuálního vzdělávání : Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

PROVOZ

ZÁZEMÍ

Máme pevné zázemí, v prostorách Kosího hnízda, v patře. K dispozici máme cca 25 m2, a 19m2 a 18m2 pro učebny a k nim 3 x hygienická zařízení a vstupní prostor. Prostory upravujeme společně s rodiči a jsme rádi za každou pomocnou ruku.

Naše zázemí sice není z největších, ale je útulné, esteticky a funkčně řešené. Protože tam netrávíme dlouhý čas v kuse, nevadí nám to. Okna z učeben jsou orientována do korun stromů a klidné části obce. Jsme rádi, za venkovní učebnu, zahradu. Navíc máme v blízkosti sportovní halu na tělocvik v zimních měsících, autobusovou zastávku pro rychlé spojení s městem a lesní zázemí, kde máme vše pro vyučování v terénu.

Lesní zázemí pro školu máme v Kosí budce. Budka je v akátovém hájku, dá se přiměřeně otevřít, či zavřít, dle počasí. Disponuje vším, co je potřeba pro pobyt s učením venku. Je to také místo pro naše slavnosti, setkávání u ohně a práci se dřevem.

VYUČOVÁNÍ

Výchovné a vzdělávací strategie:

Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální.

Inspirujeme se a vycházíme

 • ze vzdělávacího programu Začít spolu, kde organizace práce v hnízdech podporuje proces učení a vede k samostatnému myšlení žáků. Chyby jsou přirozenou součástí procesu poznávání stejně jako zodpovědnost za vlastní práci a přípravu.
  • PRACUJEME SAMI I VE SKUPINKÁCH, DISKUTUJEME A OVĚŘUJEME. UČÍME SE SPOLUPRACOVAT.
 • z metodiky Les ve škole (TEREZA), která klade důraz na environmentální oblast.
  • KAŽDÝ DEN SE UČÍME I VENKU.
 • z projektu Skutečně zdravá škola, jež chápe zdraví, pohyb a vyvážené stravování jako předpoklad kvalitního života.
  • PŘIROZENÝ POHYB JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ, STEJNĚ TAK I KVALITNÍ JÍDLO BEZ PŘEMÍRY CUKRU A BÍLÉ MOUKY.
 • z metodiky kritického myšlení a otevřené komunikace, které zdůrazňují význam a důležitost sociálních kompetencí a spolupráce.
  • O INTERAKCE NENÍ NOUZE, KOMUNIKACI A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE TRÉNUJEME KAŽDÝ DEN

Snažíme se o zdravou rovnováhu.

Učivo máme rozděleno v blocích tak, abychom si mohli dovolit mezpředmětové přesahy. V prvním a druhém ročníku je zásadní trivium psaní, čtení, počítání, které je zařazeno každý den – do výuky uvnitř i venku.

Angličtinu, všeobecný přehled (prvouku), hudební výchovu, tělocvik zařazujeme prakticky také každodenně v různém rozsahu. Někdy to jsou chvilky, jindy to jsou větší celky. Obecně se snažíme teorii a novinky zařazovat v první polovině týdne, aplikaci do praxe, procvičování a upevňování pak do druhé poloviny týdne.

Takhle se učíme uvnitř:

Máme tabuli, stoly a lavice. Vedeme si portfolio. Učíme se z učebnic, pracovních sešitů, knih a encyklopedií. Máme učební pomůcky. Píšeme do sešitu psacím písmem, kreslíme na papír.

Takhle se učíme venku:

Vnímáme, že děti potřebují proložit čas strávený u stolu na židli pohybem venku. Proto máme pobyt venku zařazený každý den. K volné hře přidáváme vzdělávací aktivity na obsah učiva, kterému se právě věnujeme. Upevňujeme tak matematické postupy i vyjmenovaná slova. Naše výukové pomůcky do terénu máme v učitelském batohu a na Budce.

STRAVOVÁNÍ

 • šk. rok 2022/2023: cena za oběd( polévka + hl.jídlo) v Kosí letce vychází na 40Kč/den
 • hradí se zálohově, 3 splátky za rok (květen, říjen, únor )
 • odhlašuje se v rezervačním systému, za včas odhlášený oběd ( nejpozději do 14.00 předchozího pracovního dne) se vrací zálohy v plné výši po skončení šk. roku = červenec
 • šk. rok 2022/2023 : rodiče mají možnost rozšířit stravování svého dítěte i o dopolední svačinu za částku 20Kč/den ( ke svačině jsou podávány potraviny z obchodu KOS – celozrnné pečivo, tvarohové pomazánky, musli, cereálie, mléko, jogurty, tvarohy, bábovka . . .)
 • rozšíření na svačiny nabízíme pouze k obědům, bez objednání oběda nelze nabídku využít,odhlašuje se společně (oběd+svačina)

DRUŽINA

 • Provoz družiny: 
 • po – čt 14.00 – 16.30, ( 14.00 – 15.00 řízená činnost ) vyzvedávání 15.00 – 16.30,
 • pátek 14.00 – 15.30, vyzvedávání 14.00 – 15.30
 • šk. rok 2022/2023 : příspěvek: 500 Kč/měsíc
 • hradí se pololetně: 1/ 2500,- do konce srpna na první pololetí, 2/ 2500,- do konce ledna na druhé pololetí

TémaKdoKde
POVýtvarkaKristýnaKosí letka
ÚTPráce se dřevemMarián (Tereza)Kosí budka
STPokusy & PříběhostrojKamilaLetka/Hnízdo
ČTZahradaBára P.Kosí hnízdo
ZahradaMonika (Bára P.)Kosí hnízdo

FINANCE

Volíme stejnou strategii jako u Kosího hnízda – peníze by neměly být pro běžnou rodinu hlavní překážkou a naopak bychom získávali rádi rodiny s podobným pohledem na věc – počítáme s poplatkem 4-6 tis/měsíčně ( finální částka se dokonkretizuje vždy v květnu, po ukončených zápisech). Na finální cenu má vliv celková počet dětí v Kosí letce a datum podpisu smlouvy.

ŠKOLNÍ ROK 2022/23 – VARIANTY

(PŘEHLED CELOROČNÍ ČÁSTKY, SPLATNÉ VE TŘECH SPLÁTKÁCH ):

1.splátka do konce května, 2. splátka do konce října, 3.splátka do konce února,

Celkem do 10 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
20 000Kčdo 31. 5. 202260 000 Kč
24 000 Kčdo 30. 6. 202272 000 Kč
27 000 Kčpo 30. 6. 202281 000 Kč

Celkem do 12 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
18 500Kčdo 31. 5. 202255 500 Kč
20 000 Kčdo 30. 6. 202260 000 Kč
24 000 Kčpo 30. 6. 202272 000 Kč

Celkem do 14 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
15 000Kčdo 31. 5. 202245 500 Kč
18 500 Kčdo 30. 6. 202255 000 Kč
20 000 Kčpo 30. 6. 202260 000 Kč

Celkem do 16 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
13 500Kčdo 31. 5. 202240 500 Kč
15 000 Kčdo 30. 6. 202245 500 Kč
18 500 Kčpo 30. 6. 202255 000 Kč

Celkem do 18 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
12 000Kčdo 31. 5. 202236 000 Kč
13 500 Kčdo 30. 6. 202240 500 Kč
15 000 Kčpo 30. 6. 202245 000 Kč