PRAKTICKÉ INFORMACE

KONCEPCE

Kosí letka

 • je v tuto chvíli otevřená pro děti od 1. do 6. třídy. Později jejich kroky mohou směrovat do jiného zařízení ( víceleté gymnázium, blízká komunitní škola 7.-9 třída, a jiné školské zařízení). Respektive, pokud budeme mít dostatek dětí i na poslední roky školní docházky, budeme se snažit vytvořit prostředí i pro ně. Zatím to je, ale ve hvzědách.
 • je v provozu po – pá: 7.30 – 16.30 ( z toho vyučování 8.00 – 13.00, 13.00 – 14.00 oběd, 14.00 – 16.30 družina )
 • otevírá 3 vzdělávací skupiny: 1.třída, 2.+3. třída, 4.+5.+6. třída (ideální počet dětí v každé třídě je 6 – je to vhodné na práci ve skupině, ve dvojicích či trojicích, ale pořád ještě kompatibilní se skupinou mladších či starších dětí ). Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí.

 • Vytváří podnětné a smysluplné prostředí. V menším kolektivu jsme si blíž a snažíme se o individuální přístup. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým. Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané z učebnic s poznáním získaným v terénu. Ladíme se na sebe, aby nám v letce bylo dobře.

ADMINISTRATIVA

I přesto, že dítě bude chodit do komunitní školy, z pohledu zákona je na individuálním (domácím) vzdělávání a do ZŠ v rejstříku MŠMT musí být zapsáno.  

Individuální (domácí) vzdělávání znamená, že za proces i výsledky učení vůči zapisující rejstříkové ZŠ mají zodpovědnost rodiče. Kosí letka je vzdělavatel, který se podílí na procesu.

A k tomu je zapotřebí vyřídit pár formalit, kterými vás srozumitelně provedeme.

Známe cestu, máme mapu i kompas.

Jen je potřeba nenechat vše na poslední chvíli. Ideální je mít v květnu všechny dokumenty vyřízené.

Časově nejnáročnější je získat Vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), protože objednací lhůty jsou většinou dlouhé (1 – 3 měsíce). Vše ostatní je „brnkačka“.

Pro děti z Kosí letky máme zapisující rejstříkovou školu, kde i přezkušování řešíme společně, i s našimi pedagogy v rámci společného výletu.

Rodiče, kteří si chtějí domluvit zapsání do ZŠ po vlastní ose si pak budou i přezkušování dětí řešit po vlastní ose.

Právní úprava individuálního vzdělávání : Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

PROVOZ

ZÁZEMÍ

Máme pevné zázemí, v prostorách Kosího hnízda, v patře. K dispozici máme cca 25 m2, a 19m2 a 18m2 pro učebny a k nim 3 x hygienická zařízení a vstupní prostor. Prostory upravujeme společně s rodiči a jsme rádi za každou pomocnou ruku.

Naše zázemí sice není z největších, ale je útulné, esteticky a funkčně řešené. Protože tam netrávíme dlouhý čas v kuse, nevadí nám to. Okna z učeben jsou orientována do korun stromů a klidné části obce. Jsme rádi, za venkovní učebnu, zahradu. Navíc máme v blízkosti sportovní halu na tělocvik v zimních měsících, autobusovou zastávku pro rychlé spojení s městem a lesní zázemí, kde máme vše pro vyučování v terénu.

Lesní zázemí pro školu máme v Kosí budce. Budka je v akátovém hájku, dá se přiměřeně otevřít, či zavřít, dle počasí. Disponuje vším, co je potřeba pro pobyt s učením venku. Je to také místo pro naše slavnosti, setkávání u ohně a práci se dřevem.

VYUČOVÁNÍ

Výchovné a vzdělávací strategie:

Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální.

Inspirujeme se a vycházíme

 • ze vzdělávacího programu Začít spolu, kde organizace práce v hnízdech podporuje proces učení a vede k samostatnému myšlení žáků. Chyby jsou přirozenou součástí procesu poznávání stejně jako zodpovědnost za vlastní práci a přípravu.
  • PRACUJEME SAMI I VE SKUPINKÁCH, DISKUTUJEME A OVĚŘUJEME. UČÍME SE SPOLUPRACOVAT.
 • z metodiky Les ve škole (TEREZA), která klade důraz na environmentální oblast.
  • KAŽDÝ DEN SE UČÍME I VENKU.
 • z projektu Skutečně zdravá škola, jež chápe zdraví, pohyb a vyvážené stravování jako předpoklad kvalitního života.
  • PŘIROZENÝ POHYB JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ, STEJNĚ TAK I KVALITNÍ JÍDLO BEZ PŘEMÍRY CUKRU A BÍLÉ MOUKY.
 • z metodiky kritického myšlení a otevřené komunikace, které zdůrazňují význam a důležitost sociálních kompetencí a spolupráce.
  • O INTERAKCE NENÍ NOUZE, KOMUNIKACI A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE TRÉNUJEME KAŽDÝ DEN

Snažíme se o zdravou rovnováhu.

Učivo máme rozděleno v blocích tak, abychom si mohli dovolit mezpředmětové přesahy. V prvním a druhém ročníku je zásadní trivium psaní, čtení, počítání, které je zařazeno každý den – do výuky uvnitř i venku.

Angličtinu, všeobecný přehled (prvouku), hudební výchovu, tělocvik zařazujeme prakticky také každodenně v různém rozsahu. Někdy to jsou chvilky, jindy to jsou větší celky. Obecně se snažíme teorii a novinky zařazovat v první polovině týdne, aplikaci do praxe, procvičování a upevňování pak do druhé poloviny týdne.

Takhle se učíme uvnitř:

Máme tabuli, stoly a lavice. Vedeme si portfolio. Učíme se z učebnic, pracovních sešitů, knih a encyklopedií. Máme učební pomůcky. Píšeme do sešitu psacím písmem, kreslíme na papír.

Takhle se učíme venku:

Vnímáme, že děti potřebují proložit čas strávený u stolu na židli pohybem venku. Proto máme pobyt venku zařazený každý den. K volné hře přidáváme vzdělávací aktivity na obsah učiva, kterému se právě věnujeme. Upevňujeme tak matematické postupy i vyjmenovaná slova. Naše výukové pomůcky do terénu máme v učitelském batohu a na Budce.

STRAVOVÁNÍ

 • šk. rok 2023/2024 : cena za oběd( polévka + hl.jídlo) v Kosí letce vychází na 50Kč/den
 • odhlašuje se v rezervačním systému, za včas odhlášený oběd ( nejpozději do 13.45 předchozího pracovního dne) se vrací zálohy v plné výši po skončení šk. roku = červenec
 • hradí se zálohově, 3 splátky za rok (duben, říjen, únor )
 • výše splátky je: 2500,-
 • šk. rok 2023/2024 : rodiče mají možnost rozšířit stravování svého dítěte i o dopolední svačinu
 • cena za oběd( polévka + hl.jídlo) + dopolední svačinu v Kosí letce vychází na 65Kč/den
 • ( ke svačině jsou podávány potraviny z obchodu KOS – celozrnné pečivo, tvarohové pomazánky, musli, cereálie, mléko, jogurty, tvarohy, bábovka . . .)
 • rozšíření na svačiny nabízíme pouze k obědům, bez objednání oběda nelze nabídku využít,odhlašuje se společně (oběd+svačina)
 • hradí se zálohově, 3 splátky za rok (duben, říjen, únor )
 • výše splátky je: 4000,-

DRUŽINA

 • Provoz družiny: 
 • po – čt 14.00 – 16.30, ( 14.00 – 15.00 řízená činnost ) vyzvedávání 15.00 – 16.30,
 • pátek 14.00 – 15.30, vyzvedávání 14.00 – 15.30
 • šk. rok 2023/2024 : příspěvek: 500 Kč/měsíc
 • hradí se pololetně: 1/ 2500,- do konce srpna na první pololetí, 2/ 2500,- do konce ledna na druhé pololetí

TémaKdoKde
POVýtvarkaKristýnaKosí letka
ÚTIT hrátkyKamilaKosí letka / Kosí budka
STPráce se dřevemMarián (Tereza)Kosí budka
ČTCestovatelskáJanaKosí budka
ZahradaBáraKosí letka

FINANCE

Volíme stejnou strategii jako u Kosího hnízda – peníze by neměly být pro běžnou rodinu hlavní překážkou a naopak bychom získávali rádi rodiny s podobným pohledem na věc – počítáme s poplatkem 4-6 tis/měsíčně ( finální částka se dokonkretizuje vždy v květnu, po ukončených zápisech). Na finální cenu má vliv celková počet dětí v Kosí letce a datum podpisu smlouvy.

ŠKOLNÍ ROK 2023/24 – VARIANTY

(PŘEHLED CELOROČNÍ ČÁSTKY, SPLATNÉ VE TŘECH SPLÁTKÁCH ):

1.splátka do konce dubna, 2. splátka do konce října, 3.splátka do konce února,

Skupina do 16 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
18 500Kčdo 31. 4. 202355 000 Kč
20 000 Kčdo 30. 6. 202360 000 Kč
24 000 Kčpo 30. 6. 202372 000 Kč

Skupina do 20 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
16 700Kčdo 31. 4. 202350 100 Kč
18 500 Kčdo 30. 6. 202355 000 Kč
20 000 Kčpo 30. 6. 202360 000 Kč

Skupina do 24 dětí včetně

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
13 500 Kčdo 31. 4. 202340 500 Kč
16 700 Kčdo 30. 6. 202350 100 Kč
18 500 Kčpo 30. 6. 202355 000 Kč

Věrnostní program – rodiny, které navazují na smlouvy uzavřené do 31.5.2022

              splátkapodpis smlouvy roční příspěvek
15 000Kčdo 31. 4. 202345 000 Kč