VIZE A HODNOTY

PRO KOHO TO JE . . .

pro děti, které

 • se chtějí učit nové věci, jsou zvídavé a tvořivé
 • chtějí objevovat, rozvíjet své talenty a bádat
 • se nebojí kontaktu s přírodou
 • chtějí umět žít i bez mobilu nebo tabletu v ruce

. . . . A PRO KOHO TO NENÍ

pro děti, které

 • jen utíkají před pravidly, rutinou a prací
 • nerady chodí a těžko snášejí fyzickou zátěž
 • jsou z především výkonostně zaměřené rodiny
 • mají speciální potřeby – asistenta pedagoga nemáme 🙁

Cesta Kosí letky není nechat vše  volně plynout a dát dítěti veškeré rozhodovací pravomoci. Nejsme bezhraniční škola, která na děti neklade žádné nároky. Snažíme se o přiměřenost.

Naším cílem je, aby děti uměly a prošly učivo ZŠ, aby mohly pokračovat v dalších stupních vzdělávání – učí se psát psacím písmem, čtou nahlas, učí se vyjmenovaná slova, trénují násobilku . . . metody jsou různé, a je fajn moci se spolehnout také na svou hlavu a úsudek.

Věříme, že děti

 • potřebují pohyb a pobyt venku
 • vědomosti nabyté u stolu se efektivně zopakují a uloží do hlavy na čerstvém vzduchu
 • potřebují získat k cizímu jazyku kladný vztah, aby se nestyděly ho používat
 • jsou jedinečné . . . snažíme se každému dát podporu jakou potřebuje, v mantinelech, jaká dovoluje naše skupina ( každý ze skupiny se musí cítit dobře )

A JAK TO ŽIJEME?

Máme 3 vzdělávací skupiny: 1.třída, 2.+3. třída, 4.+5. (ideální počet dětí v každé třídě je 6-8 dětí – je to vhodné na práci ve skupině, ve dvojicích či trojicích, ale pořád ještě kompatibilní se skupinou mladších či starších dětí ). Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu zapojených dětí.

Skupiny mají svojí samostatnou výuku, na pobyt venku se spojují ( na opuštění zázemí je potřeba 2 pedagogů).

REŽIM DNE :

7.30 – 8.00 příchod

8.15 začátek, komunitní kruh, uvedení do tématu

8.15 – 9.45 – 1. vyučovací blok ( dělíme na 2x 45 min, 3 x 30min nebo i na jiné části – dle potřeby , střídáme samostatnou práci s řízenou činností apod . .)

10.00 – 11.30 – 2. vyučovací blok ( dělíme na 2x 45 min, 3 x 30min nebo i na jiné části – dle potřeby , střídáme samostatnou práci s řízenou činností apod . .)

11.30 – 13.00 – pobyt venku, svačina – Chuchelský háj, Kosí budka ( lesní pedagogika v pohybu )

13.00 – 14.00 – oběd, reflexe, hra, odchod

14.00 – 15.30/16.30 – družina, odchod na kroužky.