PRO KOHO TO JE . . .

pro děti, které

  • se chtějí učit nové věci, jsou zvídavé a tvořivé
  • chtějí objevovat, rozvíjet své talenty a bádat
  • se nebojí kontaktu s přírodou
  • chtějí umět žít i bez mobilu nebo tabletu v ruce

. . . . A PRO KOHO TO NENÍ

pro děti, které

  • jen utíkají před pravidly, rutinou a prací
  • nerady chodí a těžko snášejí fyzickou zátěž
  • jsou z především výkonostně zaměřené rodiny
  • mají speciální potřeby – asistenta pedagoga nemáme 🙁