I přesto, že dítě bude chodit do komunitní školy, z pohledu zákona je na individuálním (domácím) vzdělávání a do ZŠ v rejstříku MŠMT musí být zapsáno.  

A k tomu je zapotřebí vyřídit pár formalit, kterými vás srozumitelně provedeme. Známe cestu, máme mapu i kompas.

Jen je potřeba nenechat vše na poslední chvíli (květen a dál).

Časově nejnáročnější je získat Vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), protože objednací lhůty jsou většinou dlouhé (1 – 3 měsíce). Vše ostatní je „brnkačka“.

Pro děti z Kosí letky máme zapisující rejstříkovou školu, kde i přezkušování řešíme společně, i s našimi pedagogy v rámci společného výletu.

Rodiče, kteří si chtějí domluvit zapsání do ZŠ po vlastní ose si pak budou i přezkušování dětí řešit po vlastní ose.

Právní úprava individuálního vzdělávání :

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)