Snažíme se o zdravou rovnováhu.

Učivo máme rozděleno v blocích tak, abychom si mohli dovolit mezpředmětové přesahy. V prvním a druhém ročníku je zásadní trivium psaní, čtení, počítání, které je zařazeno každý den – do výuky uvnitř i venku.

Angličtinu, všeobecný přehled (prvouku), hudební výchovu, tělocvik zařazujeme prakticky také každodenně v různém rozsahu. Někdy to jsou chvilky, jindy to jsou větší celky. Obecně se snažíme teorii a novinky zařazovat v první polovině týdne, aplikaci do praxe, procvičování a upevňování pak do druhé poloviny týdne.

Takhle se učíme uvnitř:

Máme tabuli, stoly a lavice. Vedeme si portfolio. Učíme se z učebnic, pracovních sešitů, knih a encyklopedií. Máme učební pomůcky. Píšeme do sešitu, kreslíme na papír.

Takhle se učíme venku:

Vnímáme, že děti potřebují proložit čas strávený u stolu na židli pohybem venku. Proto máme pobyt venku zařazený každý den. K volné hře přidáváme vzdělávací aktivity na obsah učiva, kterému se právě věnujeme. Upevňujeme tak matematické postupy i vyjmenovaná slova. Naše výukové pomůcky do terénu máme v učitelském batohu a na Budce.