Individuální (domácí) vzdělávání znamená, že za proces i výsledky učení vůči zapisující rejstříkové ZŠ mají zodpovědnost rodiče. Kosí letka je vzdělavatel, který se podílí na procesu.

Naše skupina nabízí dětem nejen vědomosti, ale také dovednosti potřebné do života – samostatnost, zodpovědnost, tvůrčí přístup k problémům a konstruktivní komunikaci.

Zdravé sebevědomí a schopnost vcítit se do druhého. K tomu nám slouží každodenní komunitní kruh, kde děti komunikují s učitelem a mezi sebou.

Menší množství žáků ve škole umožňuje zvládat učení individuálním tempem. A jít pak dříve ven.

Děti jsou zapojené do péče o společný prostor a mají rozdělené každodenní povinnosti.

  • Ve škole je rodinná atmosféra a vztahové problémy se řeší hned v zárodku. Jelikož nepodporujeme soutěživost, žáci nemají potřebu se povyšovat jeden nad druhého. Každý je v něčem výjimečný a úspěšný.
  • Jezdíme na výlety, exkurze a společné táboření venku.
  • S učením anglického jazyka začínáme od 1. třídy. Pracujeme hlavně na schopnosti konverzovat a rozšiřování slovní zásoby.
  • Hodnocení v naší škole používáme slovní. Nepoužíváme známkování ani srovnávání dětí mezi sebou. Vedeme děti k sebehodnocení.

A jak to tedy vypadá ve skutečnosti?