CO TO JE

Kosí letka, školní skupina

je otevřená pro děti od 1. do 5. třídy. Později jejich kroky mohou směrovat do jiného zařízení ( víceleté gymnázium, blízká komunitní škola, a jiné školské zařízení ).

je v provozu po – pá: 7.30 – 16.30 ( z toho vyučování 8.00 – 13.00, 13.00 – 14.00 oběd, 14.00 – 16.30 družina , pá jen do 15.30)

otevírá 3 vzdělávací skupiny: 1.třída, 2.+3. třída, 4.+5. třída (ideální počet dětí v každé třídě je 6 – je to vhodné na práci ve skupině, ve dvojicích či trojicích, ale pořád ještě kompatibilní se skupinou mladších či starších dětí ). Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí. Maximální kapacita je 24 dětí.

Vytváří podnětné a smysluplné prostředí. V menším kolektivu jsme si blíž a snažíme se o individuální přístup. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým.

Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané z učebnic s poznáním získaným v terénu. 


Co na to rodiče?


Tohle prostě člověk pro svoje dítě chce. Malý kolektiv s hezkými vztahy, bezpečné a srozumitelné hranice, tak akorát zodpovědnosti, partnerská komunikace od pedagogů, společné kruhy, kde se děti učí mluvit a naslouchat. Náš syn učivo dobře zvládá, hezky a rád čte. Oceňujeme pestrou matematiku, která děti vtahuje do praktického života. Jsme moc rádi, že se mu dostává dostatek pozornosti. Učení venku a expedice jsou také skvělé.


Po zkušenostech s konvenčním školstvím u starších dětí jsme uvítali možnost vzdělávání v malém přátelském kolektivu Kosí Letky. Je zde prostor pro individuální přístup a tempo, líbí se nám například to, jakou hravou formou jsou dětem přibližována pravidla českého pravopisu. Děti jsou vedeny ke spolupráci, vzájemnému respektu, na dramatické výchově se učí zpracovávat své emoce a řešit konflikty, což v dnešní době považujeme za důležitou schopnost. Zároveň vidíme, že naše dcera výborně prospívá a že nebude problém přestoupit na 2. stupni na jinou školu.


Přechod do Kosí letky bereme jako jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme udělali. Syn chodí domu spokojený a sdílí s námi den strávený ve škole, což je pro nás moc důležité. Zároveň nejvíce oceňujeme rozložení učiva, jak uvnitř, tak i venku, menší kolektiv dětí a individualní přistup učitelů. Jako rodič také oceňuji každodenní kontakt učitel/ rodič.


Moje dcera přecházela do Kosí letky z klasické ZŠ, vše pro ni bylo nové. Chvilku trvalo, než si vše sedlo a zvykli jsme si na jiný přístup. V učení se nám dařilo velmi dobře, neboť přezkoušení v kmenové škole v půlce ledna proběhlo na výbornou a dcera dosáhla lepších známek než na klasické ZŠ. Dokonce jsme byli v některých předmětech napřed. Největší přínos vidím v tom, že děti nejsou pod tlakem a nemusí mít strach z písemek a testů. Odpadá stresující noční učení na jednotlivé dílčí písemky, což je v dnešní době, která je zaměřena hlavně na výkon, veliká úleva. Jak jsme mohli porovnat se spolužáky dcery v bývalé ZŠ, tak během 3 měsíců běžně děti napíší až 55 písemek, což mne přijde opravdu moc, nehledě na to, že většinu učiva stejně po absolvování studia člověk zapomene. Naše zkušenost je kladná a pokud chcete, aby vaše děti měli více prostoru pro vlastní rozvoj, tak tuto Kosí letku doporučujeme. Dcera už je nyní na 2.stupni a její přechod proběhl bez potíží. Dostatečně sebevědomá, a komunikačně mnohem lépe vybavená, vplula přirozeně prostředí teenagerů.