Charakteristika nové komunitní školy Kosí letka

Komunitní škola Kosí letka otevírá dvě vzdělávací skupiny pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ, přičemž v každé skupině je nejvýše 14 dětí (naprosto výjimečně 16). V první skupině se vzdělávají děti věkově odpovídající 1.- 2. třídě a ve druhé skupině děti odpovídající 3.- 5. třídě. Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí.

Hlavním cílem naší školy je vytvoření podnětného a smysluplného prostředí, které je vhodné k seberozvoji dítěte a bere ohledy na jeho individuální potřeby a požadavky. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým. Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané ve třídách z učebnic s poznáním získaným praxí a pozorováním v terénu a vedením reflektivních deníků mapujeme vlastní cestu učení se.

Inspirujeme se a vycházíme

 • ze vzdělávacího programu Začít spolu, kde organizace práce v hnízdech podporuje proces učení a vede k samostatnému myšlení žáků. Chyby jsou přirozenou součástí procesu poznávání stejně jako zodpovědnost za vlastní práci a přípravu.
 • z metodiky Les ve škole (TEREZA), která klade důraz na environmentální oblast.
 • z projektu Skutečně zdravá škola, jež chápe zdraví, pohyb a vyvážené stravování jako předpoklad kvalitního života.
  z metodiky kritického myšlení a otevřené komunikace, které zdůrazňují význam a důležitost sociálních kompetencí a spolupráce

Výchovné a vzdělávací strategie:

Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální.

Harmonogram šk. roku 2022/23

 • Začátek Školního roku: pondělí 5/9-2022
 • Adaptační cyklovýlet 15/9 – 16/9
 • Státní svátek: středa 28/9
 • Podzimní prázdniny: středa 26 + čtvrtek 27/10 (pátek 28/10 st. sv.)
 • Státní svátek: čtvrtek 17/11 + pátek 18/11 „ředitelské volno“
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 22/12 – neděle 1/1
 • Pololetní prázdniny: pondělí 30/1 nebo pátek 3/2
 • Jarní prázdniny: pondělí 13/3 – neděle 19/3 (dle Prahy 5)
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6/4 – pondělí 10/4
 • Státní svátek: pondělí 1/5
 • Státní svátek: pondělí 8/5
 • Konec školního roku: pátek 30/6-2023

Dále bude zahrnuto:

 • Přezkoušení I. pololetí
 • Přezkoušení II. pololetí
 • Předávání vysvědčení I. pololetí
 • Předávání vysvědčení II. pololetí
 • Plavání – podzim
 • Lyžařský výcvik  – únor
 • Škola v přírodě (kola + turistika) – květen / červen
 • Noc s Andersenem – 2. dubna – spaní ve škole