VIZE A KONCEPCE

Jsme hrdým členem Asociace malých inovativních škol.


Věříme, že dnešní děti potřebují

nejdřív poznat sama sebe a teprve potom se nořit do digitálního světa a jeho zákoutí

vyváženost mezi sezením a pohybem

trénovat aktivní naslouchání, sdělování vlastních pocitů a emocí a řešení konfliktů konstruktivní cestou

vidět a zažít smysl učiva, proto se snažíme o propojování znalostí

dostat tu správnou dávku důvěry a zodpovědnosti

A proto děláme, co děláme. Nejlépe, jak dokážeme.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ — Václav Havel


PRO KOHO TO JE . . .

pro děti, které

se chtějí učit nové věci, jsou zvídavé a tvořivé

chtějí objevovat, rozvíjet své talenty a bádat

se nebojí kontaktu s přírodou

chtějí umět žít i bez mobilu nebo tabletu v ruce

. . . . A PRO KOHO TO NENÍ

pro děti, které

jen utíkají před pravidly, rutinou a prací

nerady chodí a těžko snášejí fyzickou zátěž

jsou z především výkonostně zaměřené rodiny

mají speciální potřeby – asistenta pedagoga nemáme


Cesta Kosí letky není nechat vše  volně plynout a dát dítěti veškeré rozhodovací pravomoci. Nejsme bezhraniční prostředí, které na děti neklade žádné nároky.

Snažíme se o přiměřenost a dětem dáváme takovou zodpovědnost, na jakou jsou zrovna zralé.

Naším cílem je, aby děti uměly a prošly učivo ZŠ, aby mohly pokračovat v dalších stupních vzdělávání – učí se psát psacím písmem, čtou nahlas, učí se vyjmenovaná slova, trénují násobilku . . . metody jsou různé, a je fajn moci se spolehnout také na svou hlavu a úsudek.

Věříme, že děti

potřebují pohyb a pobyt venku

vědomosti nabyté u stolu se efektivně zopakují a uloží do hlavy na čerstvém vzduchu

potřebují získat k cizímu jazyku kladný vztah, aby se nestyděly ho používat

jsou jedinečné . . . snažíme se každému dát podporu jakou potřebuje, v mantinelech, jaká dovoluje naše skupina ( každý ze skupiny se musí cítit dobře )


Souzníme s desaterem SKAV ( stálá konference ve vzdělávání )